Ir diréctamente al contenido

Portal de Empleo FEMEVAL

Hay más de 200 portales de empleo en la Introduce tu nombre de usuario y contraseña

La Comunidad Laboral Líder en España. Inserta tu Currículum en Trabajando.es y apúntate a cientos de empleos

Ficha de la oferta

Pràctiques d'Investigació de Mercats a la Unitat de Model Turístic i Recerca de l'Agència Catalana de Turisme

Turismo - Hostelería / Turismo / Restauración

L'estudiant adquirirà competències de treball en operacions estadístiques de base quantitativa (operacions estadístiques oficials) i de base qualitativa (operacions d'investigació de mercat pròpies).

Les seves funcions principals seran les següents:
- Seguiment de l'operació d'enquestació al turista “Baròmetre de Satisfacció”
- Seguiment de l'operació d'enquestació al turista Estudi de Marca
- Seguiment de les operacions d'enquestació que es produeixin durant l'any.
- Maquetació dels informes descriptius resultats de les operacions estadístiques
- Treball anàlisis de Big data a partir de bases de dades de comportament del turista.

Estudiante
Pràctiques d'Investigació de Mercats a la Unitat de Model Turístic i Recerca de l'Agència Catalana de Turisme (Investigación de mercados)
1 Vacante(s)

Todas - Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)


Requisitos

Experiencia Laboral Igual a 1 año
Estudios mínimos Grado
Requisitos mínimos Titulació universitària en Sociologia,Estadística o similar

Coneixements generals
-Metodologia d'enquestes des de l'execució del plantejament teòric fins a la recollida de la informació
-Tècniques d'investigació quantitatives (anàlisi estadística multivariant, tècniques d'agrupament de dades, etc)
-Tècniques estadístiques per mesurar i avaluar les expectatives i la satisfacció del client.
-Coneixement teòric i pràctic dels models de referència sobre avaluació de satisfacció i la qualitat del servei, com per exemple les tècniques SEVQUAL, SERVPERF, DAFO o millora de la fidelitat del client
-Mètodes de dissociació de les dades

Competències
-Treball en equip
-Responsabilitat amb les tasques a desenvolupar
-Metòdic/a i ordenat/da
-Flexiblilitat en les tasques a realitzar

Idiomes
-Català
-Castellà
-Anglès
-Es valorarà francès

Ofimàtica
-Word, Excel, PowerPoint i Access
-Coneixements teòrics i pràctics de programari especialitzat per al tractament estadístic de dades i llenguatges de programació associats (SPSS, STATA,R o equivalents)
Coche propio

Contrato

Tipo de contrato Contrato laboral en prácticas
Duración 10 meses
Jornada Laboral Mañanas 9-14

Si aún no tienes una cuenta Trabajando.com regístrate y completa tu CV

Publicar Ofertas de Empleo

Ir directamente al inicio de esta página